เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟู้ดอินกรีเดียนท์เทคโนโลยี จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2546 เราเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม จีเอฟซีเอ โดยมี คุณวิจัย วิสุทธิไกรสีห์  เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้ซึ่งมีปณิธานและความมุ่งมั่นในอันที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านจำหน่าย     สารผสมอาหารคุณภาพ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยให้เติบโตรุดหน้าและคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

error: Content is protected !!