ติดต่อเรา

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร : +662 7229377
โทรสาร : +662 7229389
E-mail : sales@fit-biz.com

Map Food Ingredient Technology (HeadOffice)
error: Content is protected !!