ผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ไส้ชนิดต่างๆ

ผลิตภัณฑ์นม

เอนไซม์

เส้นใยอาหารและแป้ง

สารปรุงแต่งกลิ่นรส และ สารสกัดจากสมุนไพร

ผงปรุงรสจากผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์

ผักและผลไม้ผง สำหรับไอศกรีม เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว

ฟอสเฟตและไม่มีฟอสเฟต

สารให้สีจากธรรมชาติ

สารถนอมอาหารจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ครีมเทียม

สารอาหารเพื่อเสริมสุขภาพ

โปรตีน

เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส

error: Content is protected !!