เกี่ยวกับเรา

FIT Team
About FIT
FIT @FiAsia 2019
FIT Training

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2546 เราเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม จีเอฟซีเอ

โดยมี คุณวิจัย วิสุทธิไกรสีห์ เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้ซึ่งมีปณิธานและความมุ่งมั่นในอันที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านจำหน่าย สารผสมอาหารคุณภาพ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยให้เติบโตรุดหน้าและคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด : BV Certification HACCP 2021 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด : BV Certification GHPs 2021

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2073 0977
โทรสาร : 0 2722 9389
อีเมล์ : sales [at] fit-biz.com


สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด

GFCA Co., Ltd.