พันธกิจ

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย กอปรกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมทางด้านอาหาร บริษัทจึงเล็งเห็นบทบาทความสำคัญของธุรกิจสารผสมอาหารและโอกาสในการเป็นผู้ร่วมสร้างความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

บริษัท ฟู้ดอินกรีเดียนท์เทคโนโลยี จำกัด ให้ความสำคัญในการคัดสรรผู้ผลิตสารผสมอาหารชั้นนำที่มีทั้งคุณภาพและเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์อันหลากหลายจากทั่วโลกมานำเสนอด้วยการประยุกต์และผสมผสานการใช้เทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มของตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ด้วยภารกิจดังกล่าว เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ศักยภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรไว้
เพื่อรองรับและตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าของเรา

เครื่องดื่มและผลไม้กระป๋อง

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป

ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ซอสและเครื่องปรุงรส

ข่าวสาร

บริษัท พูราโต๊ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ณ คลังสินค้า

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ณ คลังสินค้า

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ณ คลังสินค้า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ เครื่องดื่มเสริมอาหาร

พันธมิตร

error: Content is protected !!

DAIRYZYM

DAIRYZYM