สารอาหารเพื่อเสริมสุขภาพ
Product Product Description
Amino Acid Premix (BCAA) Amino acid premix (BCAA) is a premix of L-leucine, L-valine and L-iso-leucine for the manufacture of beverage, health & nutriton
Ascorbic Acid and Sodium ascorbate Ascorbic acid and Sodium ascorbate for the manufacture of dairy, beverage, bakery and health & nutrition
Blending of Citric acid+Lactic acid (liquid form) It is a specialty of natural L-Lactic acid, which is produced by fermentation from sugar and citric acid. The product is slightly buffered and primarily used for pH regulation and flavouring to apply in confectionery, beverage and dairy products etc.
Blending of Sodium hydrogen malate and malic acid The blend is a white granulated powder based on malic acid. It can be applied in confectionery, beverage, dairy products etc.
Buffer Lactic Acid Lactic acid buffered with L-sodium lactate for the manufacture of confectionery
Calcium Lactate Calcium lactate, 14% Ca for the manufacture of dairy, beverage, bakery and health & nutrition
Calcium Lactate Gluconate Calcium lactate gluconate for the manufacture of dairy, beverage, bakery and health & nutrition
Caffeine Anhydrous Caffeine for the manufacture of beverage and energy drinks
DHA from Algae DHA powder 10% from algae and 17% as fortification purpose for the manufacturer of dairy, beverage, bakery and functional products
Encapsulated Ascorbic Acid Encapsulated ascorbic acid for the manufacture of dairy, beverage, bakery and health & nutrition
Functional ingredients L-Carnitine, Choline bitartrate, L-Glutathione and White kidney bean etc. for fortifying in dairy and beverage products
Glucono Delta Lactone (GDL) Glucono-delta-lactone for the manufacture of bakery, salad, dressings, tofu, dairy, beverage and meat
Guarana Extract Powder Natural caffeine for the manufacture of beverage and functional drinks
Hydrolyzed Collagen Protein from fish Collagen source for fortification purpose in beverage, dairy, health and nutritional products
Inositol Ingredients for the manufacture of beverage and food supplement
Lactic Acid 80% Lactic acid 80% for the manufacture of dairy, beverage, salad & dressings, sauces and meat
Lactic Acid 88% Lactic acid 88% for the manufacture of dairy, beverage, salad & dressings, sauces and meat
Lactic Acid Powder Lactic acid powder is a white powder. It has a characteristic lactic acid flavour and lactic acid taste. It is for the manufacture of beverage, Dairy, seasoning and confectionery etc.
Magnesium lactate Magnesium lactate for fortification in dairy, beverage and health & nutrition products
Omega 3-6-9 Fortification purpose for the manufacturer of dairy, beverage, bakery and functional products
Potassium Lactate Potassium lactate for the manufacture of meat (cooked cured, cooked uncured, fresh sausage, marinated meats & poultry, fermented products, carcasses, etc.)
Sodium Lactate Sodium lactate for the manufacture of confectionery, meat (cooked cured, cooked uncured, fresh sausage, marinated meats & poultry, fermented products, carcasses, etc.)
Stevia Extract powder (Reb-A 98%) Reb-A is the best tasting component of Stevia. Fresh and no bitter aftertaste. Its sweet can be up to 400 times than cane sugar.
Taurine Taurine for the manufacture of beverage, infant milk and food supplement
Vinegar Powder White distilled Vinegar powder with mild taste and is designed to apply in natural meat and poultry products
Vinegar + Culture Sugar Natural preservative to replace sorbate, benzoate or calcium propionate for the manufacture of bakery and salad dressing
Vitamin & Mineral & Amino Premixes We develop tailor - made premix as functional vitamin & mineral & amino acid premixes for the manufacture of bakery, beverage, dairy, confectionery and health & nutrition
Vitamins Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3, E, Folic acid and Biotin for fortifying in bakery, beverage, dairy, snack, confectionery and health & nutrition products
Zinc Lactate Zinc lactate for the manufacture of dairy, beverage and health & nutrition
Zinc Gluconate Zincgluconate for the manufacture of dairy, beverage and health & nutrition

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2073 0977
โทรสาร : 0 2722 9389
อีเมล์ : sales [at] fit-biz.com


สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด

GFCA Co., Ltd.