ผลิตภัณฑ์ครีมเทียม
Product Product Description
Cappuccino Foamer Instant creamer with foamer properties. Specially developed for a nice foam surface and stable on hot beverage
Non Dairy Creamer Non dairy creamer in powder form for hot beverage like coffee, tea and hot chocolate, soup and sauce
Non Dairy Creamer (Cold Soluble) Non dairy creamer with cold soluble in powder form for cold beverage like coffee, tea and milk drink
Hydrolyzed Soy Protein (88% Protein) It is used in beverage and dairy products to increase the nutritious value and flavour; meanwhile it can mix with milk fully and is used as the milk replacement
Pea Protein Isolate 85 C A protein and BCAA source to apply in beverage, dairy, clinical foods and nutritional product.

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 7229377
โทรสาร : +662 7229389
อีเมล์ : sales [at] fit-biz.com


สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด

GFCA Co., Ltd.