ฟอสเฟตและไม่มีฟอสเฟต
Product Product Description
FIT MSP1 Phosphate mix for fermented sausage
FIT MSP2 / FIT MSP4 / FIT MSP6 Phosphate mixed for seafood and meat products such as sausage, pork ball and soaking seafood increasing yield
FIT MSP5 Phosphate mix for Vietnamese sausage
FIT MSP 10 Phosphate for Ham injection
Non-Phosphate For improved yield and texture in seafood and poultry

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2073 0977
โทรสาร : 0 2722 9389
อีเมล์ : sales [at] fit-biz.com


สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด

GFCA Co., Ltd.