โปรตีน
Product Product Description
Amino acid (Glycine) A great part of enhancer improving seafood and meaty taste in product
Beef Collagen Fiber Cost reduction and texture improver in processed meat and fish ball
Beef Stock Powder For soup, seasoning and processed meat
Beef/Pork Collagen Protein Highn functional proteins from pork skin and trimming meat used for cost reduction and texture improver in processed meat (In sausage, ham, meat ball and burger)
Dehydrated Minced Pork For minced meat replacer in burger, dumpling, salami, etc.
Dehydrated Pork Skin For snacks, coating and topping noodle
Isolated Soy Protein (ISP) Protein fraction to replace meat of product and improve product firmness for the manufacture sausage, surimi products, and vegetarian foods
Isolated Soy Protein (ISP) for Beverage Protein fraction for the manufacture of beverages and dairy
Mix Proteins (MixPro) Proteins mix for meat replacer giving good texture and cost reduction
Texture Soy Protein (TSP) Protein fraction to replace meat of product and improve product firmness for the manufacture of sausage, vegetarian foods
Wheat Gluten Protein fraction from wheat flour, binder and extender, dusting flour of meat for the manufacture of bakery, vegetarian food and noodle

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 7229377
โทรสาร : +662 7229389
อีเมล์ : sales [at] fit-biz.com


สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด

GFCA Co., Ltd.