เอนไซม์
Product Product Description
Enzyme for Biscuit / Wafer / Cracker (Amylase, Protease, Papain) Enzyme to enhance the quality of Biscuit / Wafer / Cracker / Butchery (Meat tenderization)
Enzyme for Noodles Enzyme to enhance the qualtiy of noodles and instant noodles for the manufacture of fresh noodle and instant noodle
Enzyme for Steam Bun Enzyme to enhance the qualtiy of the steam buns for the manufacture of steam buns

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2073 0977
โทรสาร : 0 2722 9389
อีเมล์ : sales [at] fit-biz.com


สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด

GFCA Co., Ltd.