สารให้ความคงตัว
Product Product Description
Stabilizer for Mayonnaise Stabilizer complexes; choice of product depends on the process
Stabilizer for Ketchup & Tomato sauces Stabilizer complex for cold and hot production
Stabilizer for Dressing, Dips & Spreads Complete stabilizer compound for cold production
Stabilizer for Soups & Sauces Stabilizer/Emulsifier compound for white sauces and soups
Stabilizer for Yoghurt & Curd cheese Stabilizer complex for making yoghurt, diary cream and curd cheese
Stabilizer for Ice-cream & Milk Drinks Stabilizer complex specially for ice cream and milk drinks
Stabilizer for Meat Products Stabilizer compound, based on soy protein and hydrocolloids
Stabilizer for Plant Based Alternatives to Ground Meat Products Stabilizer complex for vegan burgers & meat balls
Stabilizer for Ready Meals (Canned Foods, Frozen Products, Pasteurized and Fresh Ready Foods) Standardized hydrocolloid compound for adjusting clear or transparent solutions with constant properties

บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2073 0977
โทรสาร : 0 2722 9389
อีเมล์ : sales [at] fit-biz.com


สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด

GFCA Co., Ltd.